torsdag 1 mars 2012

På mässan!

Press visning med Lotta Ahlvar, Tareq Taylor och Gunnel Carlsson och hela bloggänget!